Cash Flow

Cash Flow

Online kurz je určený hlavným účtovníkom, účtovníkom, ekonómom a pracovníkom, ktorí sa zaoberajú problematiku peňažných tokov.


99 EUR bez DPH
Pohľadávky v praxi

Pohľadávky v praxi

Online kurz je určený obchodným a finančným riaditeľom, ekonómom a účtovníkom a podnikovým právnikom.


25,19 EUR bez DPH
Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti

Online kurz je určený manažérom, vedúcim a riadiacim pracovníkom, ako aj všetkým, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti a profesionálne aj osobnostne rásť.

36,15 EUR bez DPH
Právnická angličtina

Právnická angličtina

Po zakúpení kurzu budete mať prístup k 10 lekciám a záverečnému testu, ktorý zhŕňa vedomosti nadobudnuté počas kurzu. Tematická náplň lekcií bola starostlivo vyberaná tak, aby pokrývala najžiadanejšie oblasti právnej praxe a terminológiu, ktorá je najčastejšie potrebná pri styku s právnickou angličtinou.

99 EUR bez DPH
Analýza dát v Exceli

Analýza dát v Exceli

Online kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem osvojiť si vedomosti o tom, ako v tabuľkovom programe Excel využívať náročnejšie funkcie zamerané na analyzovanie údajov.

33 EUR bez DPH
Obchodná angličtina online

Obchodná angličtina online

Online kurz je určený manažérom, obchodníkom, riaditeľom a ostatným vedúcim pracovníkom, ktorí vo všeobecnej angličtine dosiahli stupeň mierne až stredne pokročilí.

   

49 EUR bez DPH
 Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Online kurz je určený environmentalistom, odpadovým hospodárom, technickým riaditeľom, pracovníkom so zodpovednosťou za starostlivosť o systém environmentálneho manažérstva, manažérom a riaditeľom výrobných spoločností

36,15 EUR bez DPH
 Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001

Oceňovanie stavebných prác a tvorba stavebných rozpočtov

Online kurz Vás krok za krokom prevedie oceňovaním stavebných prác a tvorbou stavebných rozpočtov spolu s praktickými príkladmi a vzormi. Počas 13 týždňov sa oboznámite s postupom oceňovania stavebných prác, tvorbou rozpočtov, výkazov výmerov a ďalšími činnostami, ktoré patria ku každodennej práci rozpočtára.

43,45 EUR bez DPH
Bezpečnosť práce

Bezpečnosť práce

Online kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú oboznámiť s problematikou bezpečnosti práce, predovšetkým BOZP pracovníkom, zamestnávateľom, BOZP technikom.

33 EUR bez DPH